Rp45.000

ISBN: 978-602-1583-06-7

Penulis: Shalih Ahmad Asy-Syami

Tebal: 215 Halaman

Ukuran: 14 x 20 cm

SKU: 978-602-1583-06-7 Kategori: , , ,

Untaian Nasihat Abdul Qadir Jailani

Perkataan para tokoh besar sebanding dengan satu perkataan Syekh Abdul Qadir.

—Ibnu Taimiyah, Pemikir dan Ulama Besar Islam

Beliau seorang alim, zuhud, ‘ârif yang patut menjadi teladan. Beliaulah syaikhul Islam dan simbol para wali.

—Adz-Dzahabi, Ulama Sunni, Murid Ibnu Taimiyah

Beliau sangat menguasai bidang hadis, fikih, nasihat dan berbagai ilmu hakikat. Beliau memiliki akhlak luhur. Aktif melakukan amar makruf nahi mungkar. Kesimpulannya, beliau salah satu pembesar para syekh. Semoga Allah mensucikan jiwanya.

—Ibnu Katsir, Ulama Besar Mazhab Syafi’i, Pengarang Tafsir Ibnu Katsir

Waktu berlalu cukup lama, namun belum ada orang alim atau pembawa perubahan yang pengaruhnya luar biasa seperti beliau.

—Abul Hasan an-Nadwi, Ulama dan Pemikir Islam asal India

Syekh Abdul Qadir adalah ulama besar mazhab Syafi’i dan tokoh mazhab Hanbali di Baghdad. Waktunya dihabiskan hanya untuk ilmu. Tak terhitung banyaknya orang yang menjadi murid. Kumpulan para syekh dan ulama sepakat mengagungkan, memuliakan, dan menjadikan pendapat beliau sebagai referensi. Mereka berpatokan kepada beliau dalam penentuan hukum.

—Imam Nawawi, Ulama Besar Mazhab Syafi’i, Pemikir Muslim di Bidang Fikih dan Hadis