Rp60.000

ISBN: 978-602-1583-07-4

Penulis: Shalih Ahmad Asy-Syami

Tebal: 362 Halaman

Ukuran: 14 x 20 cm

 

Untaian Nasihat Hasan Bashri

Hasan Bashri adalah manusia yang memiliki ucapan paling menyerupai ucapan para nabi, dan orang yang memiliki petunjuk paling mendekati petunjuk para sahabat.

Imam al-Ghazali, Ulama Besar Persia, Pengarang Kitab Ihya` Ulumiddin

Ketika Hasan Bashri muncul, maka ia seolah datang dari akhirat lalu memberitahukan apa yang ia saksikan sendiri di sana.

Mathar al-Warraq, Perawi Hadis

Hasan Bashri adalah seorang yang jami` (penghafal alQuran), alim, luhur, ahli fikih, ahli hujjah (kuat argumennya), tepercaya, ahli ibadah, luas ilmunya, fasih dan tampan.

—Muhammad ibn Sa’ad, Penghafal Hadis dan Ahli Fikih

Dia adalah orang yang batinnya paling serupa dengan lahirnya. Ucapannya paling serupa dengan perbuatannya.

Khalid bin Shafwan, Tabiin

Sejak Islam hadir, aku tak pernah mengetahui shalat (jamaah) ditinggalkan selain hari itu (wafatnya Ibnu Tamiyah), karena semua orang ikut menggiring jenazah, hingga tak ada yang mengerjakan shalat Asar di masjid.

—Hamid ath-Thawil, Perawi Hadis