Rp35.000

ISBN: 978-602-1583-05-0

Penulis: Shalih Ahmad Asy-Syami

Tebal: 174 Halaman

Ukuran: 14 x 20 cm

Untaian Nasihat Imam al-Ghazali

Al-Ghazali menguasai berbagai disiplin ilmu dan memiliki banyak karya tulis dalam berbagai bidang. Ia adalah orang yang paling cerdas di seluruh dunia dalam segala hal yang ia bicarakan. Ia telah menjadi orang unggul sejak masih mudanya.

—Ibnu Katsir, Ulama Besar Mazhab Syafi’i, Pengarang Tafsir Ibnu Katsir

Imam al-Ghazali telah menulis berbagai macam kitab berkualitas dalam bidang ushul maupun furu’. Ia memiliki gaya penulisan dan ketelitian ungkapan yang tiada duanya.

—Ibnu al-Jauzi, Ulama Terkemuka Mazhab Hanbali, Pengarang Kitab Talbis Iblis

Ia adalah imam semua ahli fikih, pendidik umat, mujtahid zamannya, tokoh masa dan zamannya. Ia bangkit membela sunah dan menegakkan agama.

—Ibnu Najjar, Sejarawan, Ahli Hadis, dan Sastrawan Muslim Terkenal

Dia adalah Hujjatul Islam yang mampu merangkum berbagai macam ilmu dan mengungkap makna tersurat maupun tersirat.

—Taqiyuddin Sabaki, Imam Para Ahli Hadis, Fikih, dan Ushul

Ia adalah imam ilmu fikih dan ushul, baik mazhab maupun khilafiah.

—Ibnu ‘Asakir, Ulama Hadis dan Sejarawan Syam (Suriah)